D.A.V University
Village Sarmastpur, Jalandhar-Pathankot National Highway, Jalandhar Samastpur Village, Jalandhar, India , Punjab - 144012

1.

University Contact Information

Phone No: 0181-2708848, 8195000352
E-mail: registrar@davuniversity.org
Website: http://www.davuniversity.org

2.

VC's Information

VC Name: Dr Jasbir Rishi
Phone No (O): 01812708844
Phone No (R):
Fax No:
Mob No: 9.85503e+009
E-mail: vc@davuniversity.org

3.

Registrar's Information

Reg. Name: Dr K N Kaul
Phone No (O): 01812708845
Phone No (R):
Fax No:
Mob No: 8.14659e+009
E-mail: registrar@davuniversity.org