University

Central University

Central Tribal University of Andhra Pradesh

Address:
Kondakarakam (PO),
Cantonment (SPO), Vizianagaram
State:
Andhra Pradesh - 535003
University Contact Information
VC's Information
Registrar's Information
Central University of Andhra Pradesh

Address:
Transit Campus, JNTU IT Incubation Centre,
Chinmaya Nagar Anantapur,
State:
Andhra Pradesh - 515002
University Contact Information
VC's Information
Registrar's Information
National Sanskrit University( previously Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth)

Address:
Tirupati - (A.P)
State:
Andhra Pradesh - 517 507
University Contact Information
  • 0877-2287649, 0877-2287690, 0877-2288644,0877-2286686, 0877-2286177,
  • http://nsktu.ac.in
VC's Information
Registrar's Information